DRAMATREWELACJADwójka naukowców poszukuje u ślepych organizmów genu odpowiedzialnego za powstanie oka, aby udowodnić, że jego ’Początek’ jest efektem ewolucji, a nie dowodem działania siły stwórczej, jak twierdzą kreacjoniści. Jednak wydarzenia w ich życiu prywatnym wskazują na to, że być może się mylą,
a oko jest naprawdę zwierciadłem duszy.
Film fantastycznie przeciwstawia sobie podejście mistyczne i naukowe, nie popadając w demagogię i nie dyskredytując żadnego z nich.
Doskonale mi się to oglądało
– nie czułam się do niczego przekonywana – przeciwnie
– otwierałam się na dopuszczenie nowych faktów.

Celowo w nagłówku użyłam oryginalnego tytułu filmu, bo doskonale oddaje, że pochodzenie oka (eye)
w tym przypadku wskazuje skąd wzięłam się ja (I).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Website