WARTO OBEJRZEĆAMBITNIE

W jednym miejsc rytualnego palenia zwłok na brzegu Gangesu („Masaan” znaczy w Hindi „krematorium”) splatają się losy bohaterów dwóch różnych opowieści. Wywodzą się z jednej z najniższych kast, w której reprezentanci młodego pokolenia pragną więcej… szacunku, swobody i wszelkich przywilejów odmawianych im z racji niskiego urodzenia. Ścierają się nie tylko z rodzicami pracującymi przy jednym z najstarszych i najważniejszych rytuałów religijnych, ale z całym społeczeństwem konserwatywnie nastawionym do wolności osobistej i aspiracji wybujałych ponad tradycyjną przynależność.
Ciekawie ogląda się losy tego buntu, z góry piętnowanego za choćby nieśmiałe i potajemne wystąpienie przeciwko obowiązującemu porządkowi.
.
SKOJARZENIEtrishnaTriszna jest hinduską wersją Tessy z powieści Thomasa Hardy’ego. Pomimo kultury dalekiego kontynentu, tak innej od wiktoriańskiej, ocena moralna utraty czci pozostają te same.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Website